Der Temperaturkoeffizient des elektrischen Widerstands und seine Bedeutung in elektronischen Schaltungen

Der Temperaturkoeffizient des elektrischen Widerstands ist einer der hauptsächlichen Parameter, der zum Kennzeichnen reelle Widerstände benutzt wird. Die physikalische Definition des Temperaturkoeffizienten des elektrischen Widerstands lautet, dass er die relative Änderung des Widerstands bei Änderung der Temperatur gegenüber einer festgelegten Referenztemperatur ist und mit   $latex R_{T}=R_{0}(1 +\alpha\Delta T)&bg=fcfcfc&fg=777777&s=3$   definiert wird. Nach der Umformung […]

Continue reading


Temperaturowy współczynnik rezystancji i jego znaczenie w układach elektronicznych.

Temperaturowy współczynnik rezystancji (α lub TWR) jest jednym z głównych parametrów używanych do charakteryzowania rezystorów. Definicja fizyczna temperaturowego współczynnika rezystancji głosi, że jest to względna zmiana rezystancji danego materiału przy zmianie temperatury o 1K, wyrażona w K-1. Dla metali zależność ta jest w przybliżeniu liniowa i może być opisyna poniższym wzorem:   $latex R_{T}=R_{0}(1 +\alpha\Delta T)&bg=fcfcfc&fg=777777&s=3$   po […]

Continue reading


Wyświetlacz LCD 2x16 z kontrolerem KS0066U oraz STM8L-Discovery.

Dzisiaj chciałbym przedstawić w jaki sposób za pomocą zestawu uruchomieniowego STM8L-Discovery można obsługiwać bardzo popularny wśród amatorów wyświetlacz LCD 2x16 z kontrolerem KS0066U. Wyświetlacz który posiadam został wyprodukowany przez firmę Windcom Tech oraz jest oznaczony symbolem WC1602A-STBLWNC06. W swoim wnętrzu posiada on kontrolery KS0066U lub S6A0069 ( niestety dokumentacja nie jest jasna w tym temacie), […]

Continue reading


Ein Bash-Skript, um offene Ausgangsports heraus zu finden.

Heute möchte ich Ihnen ein kurzes Bash-Skript vorstellen. Ich hoffe, dass es nützlich ist. Das Skript prüft welche offenen Ausgangsports bei unseren persönlichen Rechnern oder Servern vorhanden sind. Der Grund, warum ich  das Skript geschrieben habe, war das Unvermögen, mich mit meinem sich im Passive Mode befindlichen FTP-Sever zu verbinden. Es hat sich herausgestellt, dass […]

Continue reading


Skrypt bash'a sprawdzający porty wychodzące.

Chciałbym Wam dzisiaj przedstawić bardzo krótki, jednak mam nadzieję, że jak najbardziej przydatny skrypt bashowski służący do sprawdzenia, które porty wychodzące są dostępne u nas  na domowym komputerze, bądź też na serwerze jeśli ktoś takowy posiada. W moim przypadku przyczyną, która bezpośrednio popchnęła mnie do napisania tego skryptu, była niemożność połączenia się z moim serwerem […]

Continue reading