Wyświetlacz LCD 2x16 z kontrolerem KS0066U oraz STM8L-Discovery.

Dzisiaj chciałbym przedstawić w jaki sposób za pomocą zestawu uruchomieniowego STM8L-Discovery można obsługiwać bardzo popularny wśród amatorów wyświetlacz LCD 2x16 z kontrolerem KS0066U. Wyświetlacz który posiadam został wyprodukowany przez firmę Windcom Tech oraz jest oznaczony symbolem WC1602A-STBLWNC06. W swoim wnętrzu posiada on kontrolery KS0066U lub S6A0069 ( niestety dokumentacja nie jest jasna w tym temacie), […]

Continue reading